Beactica AB

Uppsala län

Information

Beactica AB hittar ni ett Uppsala län som inte är som andra län. I Uppsala län hittar ni Uppsala som är den kommunen där Beactica AB finns. I Uppsala så finns det många olika Aktiebolag och i Uppsala län så finns det ännu fler Aktiebolag. Beactica AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Beactica AB har haft sedan 2006-09-21. Beactica AB har funnits sedan och 2006-10-05 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Beactica AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Husarg. 3, 752 37, Uppsala men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 073-0674488.

Uppsala arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Uppsala län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Beactica AB Privat, ej börsnoterat.

Beactica AB har idag 556708-2853 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av en av -Nordström, Anders Birger -Sitbon, Gisela Marie -Öberg, Bo Fredrik i förening med en av -Danielson, Ulla Helena -Källblad, Per Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för Beactica AB

Bolaget ska utveckla nya metoder och strategier för läkemedelsutveckling, samt annan därmed förenlig verksamhet.

I Beactica AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Källblad, Per som är född 1968 och har titeln VD, Källblad, Per som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Nordström, Anders Birger som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Danielson, Ulla Helena som är född 1959 och har titeln Ordinarie ledamot, Sitbon, Gisela Marie som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Öberg, Bo Fredrik som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamotWigenfeldt, Maria Kristina som är född 1973 och har titeln Revisor, PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .